PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON -

Danh mục sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

  • Mã sản phẩm: PCFP128
  • Giá: 793.800 đ
  • Lượt xem: 3255
Mô tả
PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
Số Lượng:

Vật liệu:
  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598

Bảng quy cách:

 
Kích thước:

Sản phẩm cùng loại

PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 14w
PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 21w
PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 28w
PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN

PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON KIỂU BETTEN

PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 14w
PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 8w
PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi
PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm: Chấn lưu điện tử + bóng
PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng

Video Clip