THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PIFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 339.000
PIFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

Công xuất: 2 X 18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFB136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 249.000
PIFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

Công xuất: 1 X 18W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 281.000
PIFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 

Công xuất: 2 X 10W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPIFB118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 200.000
PIFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON

PIFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG KIỂU BATTEN PARAGON
 

Công xuất: 1 X 10W
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )
 
-Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w
PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 1x18w
- Sử dụng bóng Led tube: 307.000
PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 

Công xuất: 1 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 
 
-Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w
PCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 1x10w

- Sử dụng bóng Led tube: Giá 235.000
PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

Công xuất: 1 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w