THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PCFB236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 624.000
PCFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ
 

Công suất: 2 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFB136 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB136 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB136 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 368.000
PCFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ​

Công suất: 1 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFB218 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB218 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB218-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 10w
- Sử dụng bóng Led tube: 479.000
PCFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

Công suất: 2 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFB118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 10w
- Sử dụng bóng Led tube: 275.000
PCFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ

PCFB118L10 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON HÌNH XƯƠNG CÁ
 

Công suất: 1 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFA236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA236 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 624.000
PCFA236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA236L36 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

Công suất: 2 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFA136-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA136-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA136-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 368.000
PCFA136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA136L18 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 

Công suất: 1 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFA218-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA218-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA218-MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 10w
 
PCFA218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA218L20 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA
 

Công suất: 2 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 275.000
PCFA118L10 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118L10 - MÁNG ĐÈN LED SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 
 

Công suất: 1 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 năm