THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PBCC4065L-LED BULB PARAGON (40W)

PBCC4065L-LED BULB PARAGON (40W)

PBCC4065L-LED BULB PARAGON (40W)
Bảo hành : 2 năm
PBCC3065L-LED BULB PARAON (30W)

PBCC3065L-LED BULB PARAON (30W)

PBCC3065L-LED BULB PARAON (30W)
Bảo hành : 2 năm
PBCC2065L-LED BULB PARAGON (20W)

PBCC2065L-LED BULB PARAGON (20W)

PBCC2065L-LED BULB PARAGON (20W)
Bảo hành : 2 năm
PBCB1365L-LED BULB PARAGON (13W)

PBCB1365L-LED BULB PARAGON (13W)

PBCB1365L-LED BULB PARAGON (13W)
Ánh sáng: 6500k/3000k
Bảo hành : 2 năm
PBCB1165L-LED BULB PARAGON (11W )

PBCB1165L-LED BULB PARAGON (11W )

PBCB1165L-LED BULB PARAGON (11W )
Ánh sáng: 6500k/3000k
Bảo hành : 2 năm
PBCB965L-LED BULB PARAGON (9W)

PBCB965L-LED BULB PARAGON (9W)

PBCB965L-LED BULB PARAGON (9W)
Ánh sáng: 6500k/3000k
Bảo hành : 2 năm
PBCB765L-LED BULB PARAGON(7W)

PBCB765L-LED BULB PARAGON(7W)

PBCB765L-LED BULB PARAGON(7W)
Ánh sáng: 6500k/3000k
Bảo hành : 2 năm
PBCB565L-LED BULB PARAGON (5W)

PBCB565L-LED BULB PARAGON (5W)

PBCB565L-LED BULB PARAGON (5W)
Ánh sáng : 6500k/3000k
Bảo hành 2 năm