LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN -

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

PRDOO157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDOO157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDOO157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)
 
 
 
 


Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành 2 năm.
Khoét lỗ:  D=145mm

PRDOO104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDOO104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)


PRDOO104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)
 

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm


PRDOO104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDOO104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)


PRDOO104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

Công suất: 7w
Lumen:490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm


PRDPP157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDPP157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDPP157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)
 

Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành 2 năm.


PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)


PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)
 

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux


PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)


PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)
 

Công suất: 7w
Lumen: 490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành 2 năm.


PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)
 

Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 145X145mm


PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)


PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm

 

PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)


PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

Công suất: 7w
Lumen:490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm


PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành 2 năm.
Khoét lỗ:  D=145mm


PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)
 

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

Công suất: 7w
Lumen: 490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm