THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PRFL418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 862.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.114.000
PRFL418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 4x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFL318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 754.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 897.000
PRFL318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 3x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFL218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 461.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 598.000
PRFL218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 2x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFL436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng
- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 1.200.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.580.000
PRFL436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 4 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 5 năm 
Bóng LED 3 nămPRFL336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 1.200.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.256.000
PRFL336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 3 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 5 năm 
Bóng LED 3 nămPRFL236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
-Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 643.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 831.000
PRFL236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFL236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 2 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 5 năm 
Bóng LED 3 nămPRFJ418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 785.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.104.000
PRFJ418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 4 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 nămPRFJ318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 666.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 870.000
PRFJ318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFJ318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 3 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành: 

Máng 1 năm 
Bóng LED 3 năm