MÁNG ĐÈN LẮP NỔI - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI -

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI

PSFD418 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD418 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD418 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 4 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 785.000
- Sử dụng bóng Led tube: 1.104.000
PSFD418L40 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD418L40 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD418L40 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON
 

Công suất: 4x10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFD318 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD318 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD318 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 3 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 668.000
- Sử dụng bóng Led tube: 870.000
PSFD318L30 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD318L30 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD318L30 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON
 

Công suất: 3x10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFD218 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD218 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD218 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 420.000
- Sử dụng bóng Led tube: 579.000
PSFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

Công suất: 2x10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFD436 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD436 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD436 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 4 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 1.090.000
- Sử dụng bóng Led tube: 1.526.000
PSFD436L72 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD436L72 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD436L72 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

Công suất: 4x18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFD336 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD336 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD336 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 3 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 965.000
- Sử dụng bóng Led tube: 1.257.000
PSFD336L54 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD336L54 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD336L54 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

Công suất: 3x18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFD236 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD236 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON

PSFD236 - MÁNG ĐÈN LẮP NỔI PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 580.000
- Sử dụng bóng Led tube: 798.000
PSFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

PSFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED LẮP NỔI PARAGON

Công suất: 2x18W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 998.000
- Sử dụng bóng Led tube: 1.317.000
PSFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

Công suất: 4x10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng LED: 3 nămPSFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: 856.000
PSFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

PSFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG GẮN NỔI VÀ TREO TRẦN PARAGON

Công suất: 3x10W
Điện áp: 220/ 50Hz 
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng LED: 3 năm