MÁNG ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN BÓNG T5 - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN BÓNG T5 -

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN BÓNG T5

PCFY228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN

PCFY228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON KIỂU BETTEN

PCFY228 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 2 bóng huỳnh quang Paragon 28W
PCFY128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN

PCFY128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON KIỂU BETTEN

PCFY128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 28w
PCFY214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN

PCFY214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON KIỂU BETTEN

PCFY214 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 2 bóng huỳnh quang Paragon 14w
PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN

PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON KIỂU BETTEN

PCFY114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON  KIỂU BETTEN
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 14w
PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 28w
PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX121 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 21w
PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX114 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 14w
PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON

PCFX18 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG T5 PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô điện tử + 1 bóng huỳnh quang Paragon 8w
PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFU128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFP128 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: chấn lưu điện tử + bóng
PCFO228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFO228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFO228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm: Chấn lưu điện tử + bóng
PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON

PCFN228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm: Chấn lưu điện tử + bóng
PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON

PCFJ228 - ĐÈN HUỲNH QUANG TREO TRẦN T5 PARAGON
 
- Bao gồm: Bóng + chấn lưu + con mồi