ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM -

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

VELA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 15W

VELA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 15W

VELA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 15W

 
. Công suất: 10W/20W/35W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 15W
. Flux (Độ sáng): 900lm / 1350lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 4000K / 3000K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
CARINA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 9W

CARINA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 9W

CARINA TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 9W
 

. Công suất: 16W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): TRẮNG
. Power (Công suất): 9W
. Flux (Độ sáng): 643lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 5000K / 4000K / 3000K / 2700K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 20° / 30° / 38°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP44
. Materials (Vật liệu): Aluminium
TAURUS TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W

TAURUS TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W

TAURUS TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W
 
. Công suất: 20W/30W/35W/50W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 30W
. Flux (Độ sáng): 1800lm / 2700lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu):4000K / 3000K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >95 / >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 15° / 20° / 30° / 36° / 45°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
SIRI TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W

SIRI TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W

SIRI TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W
 

. Công suất: 20W/30W/35W/40W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 20W
. Flux (Độ sáng): 1800lm / 2700lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 5000K / 4000K / 3000K / 2700K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >95 / >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 15° / 20° / 30° / 36° / 45°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
PAVO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W

PAVO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W

PAVO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 30W

 

. Công suất: 30W/35W/50W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 30W
. Flux (Độ sáng): 2550lm / 2975lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 4000K / 3000K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >95 / >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 15° / 24° / 30° / 36° / 45°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium

ORION TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W

ORION TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W

ORION TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 20W
 

. Công suất: 20W/30W/35W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 20W
. Flux (Độ sáng): 1300lm / 1950lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 4000K / 3000K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >95 / >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 11° / 15° / 24° / 30°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: Triac / DALI / 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
TRITON TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 10W

TRITON TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 10W

TRITON TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 10W
 

. Finish (Màu sắc): ĐEN
. Power (Công suất): 10w
. Flux (Độ sáng): 700lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 5000K / 4000K / 3000K / 2700K
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >90 / >80
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 12° / 24° / 38°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: No dimming available
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
PLUTO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 7W

PLUTO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 7W

PLUTO TRACK LIGHT - ĐÈN LED RỌI RAY COSMOS - 7W
 
. Công suất: 7W/10W/15W/20W/30W (GIÁ THAY ĐỔI THEO TÙY CÔNG SUẤT)
. Finish (Màu sắc): ĐEN / TRẮNG
. Power (Công suất): 7w
. Flux (Độ sáng): 630lm
. Colour temp (Nhiệt đô màu): 4000 / 3000
. CRI (Chỉ số hoàn màu): >95 / >90
. Colour Deviation (Độ lệch màu): Mac Adam <3
. Beam angle (Gốc chiếu): 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
. Power Facto (Hiệu suất tiêu thụ): 0.9
. Dimming: 1-10 Volt Dim
. LED Lifespan: L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
. IP Rating (Chuẩn bảo vệ): IP20
. Materials (Vật liệu): Aluminium
PSLOO20L20L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 20W

PSLOO20L20L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 20W

PSLOO20L20L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 20W

Công suất: 20W
Quang thông: 1800lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Thanh ray: 2 chấu
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PSLOO10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 10W

PSLOO10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 10W

PSLOO10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED 10W
 


Công suất: 10W
Quang thông: 900lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Thanh ray: 2 chấu
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm


PSLQQ6L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED 6W

PSLQQ6L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED 6W

PSLQQ6L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED 6W

Công suất: 6W
Quang thông: 560lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Thanh ray: 2 chấu
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PSLPP10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM 10W

PSLPP10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM 10W

PSLPP10L/30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM 10W

Công suất: 10W
Quang thông: 900lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Thanh ray: 2 chấu
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PSLMM34L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON

PSLMM34L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON

PSLMM34L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON

Công suất: 34W
Quang thông: 3300lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Cree
Bảo hành: 3 năm

PSLMM18L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (18W)

PSLMM18L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (18W)

PSLMM18L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (18W)

Công suất: 18W
Quang thông: 2000lm
Ánh sáng: 3000/4000/6500
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Thanh ray: 4 chấu
PF: >=0.9
CRI: >=80
Điện áp: ~ 220/50Hz
Chip Led: Cree
Bảo hành: 3 năm

PSLMM13L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (13W)

PSLMM13L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (13W)

PSLMM13L30/40/65 - ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM LED PARAGON (13W)

Công xuất: 13W
Lumen: ≥ 1300lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Cree
Bảo hành: 3 năm

ZLM040A - Đèn LED Thả Treo Dây SAT - ALLO 5W

ZLM040A - Đèn LED Thả Treo Dây SAT - ALLO 5W

ZLM040A - Đèn LED Thả Treo Dây SAT - ALLO 5W

Đặc tính sản phẩm

Lắp nhiều dòng sản phẩm trên 1 HỆ RAY 
Có thể lắp: Đèn Rọi Ray, Đèn Thanh Bar ( ánh sáng hướng xuống), Đèn Thanh Bar ( Hắt tường ), Đèn Thả Treo trên 1 ray duy nhất.
Có thể lắp âm trần hoặc thả treo 
Ray sử dụng điện áp 1 chiều 24V
Ánh sáng đẹp 
Toàn bộ đèn chip LED SAT với chỉ số hoàn màu CRI>90, cho ánh sáng chân thật, tự nhiên.
Thích hợp cho chiếu sáng các công trình đòi hỏi tính đồng bộ và thẩm mỹ cao.
Ứng dụng…
Khách sạn /Nhà hàng…
Shop thời trang cao cấp…
Bảo tàng /Gallery…
Biệt thự /Căn hộ cao cấp…