LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN -

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

OLA46L24/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA46L24/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA46L24/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

Công suất: 24W.
Lumen: 1700lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 365x90mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

OLA36L18/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA36L18/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA36L18/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT
 

Công suất: 18W.
Lumen: 1300lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 277x90mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

OLA26L12/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA26L12/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA26L12/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT
 

Công suất: 12W.
Lumen: 900lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 195x90mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

OLA16L6/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA16L6/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT

OLA16L6/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT
 

Công suất: 6W.
Lumen: 450lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 90 x 90mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

OLT315L45/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (45W)

OLT315L45/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (45W)

OLT315L45/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (45W)

Công suất: 45W.
Lumen: 4500lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 345x115mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

OLT215L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (30W)

OLT215L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (30W)

OLT215L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (30W)

Công suất: 30W.
Lumen: 3000lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 230x115mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

OLT115L15/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (15W)

OLT115L15/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (15W)

OLT115L15/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON (15W)

Công suất: 15W.
Lumen: 1500lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ: 120x120mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

OLS310L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS310L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS310L30/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

Công suất: 30W.
Lumen: 3000lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ:315x95mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

OLS210L20/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS210L20/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS210L20/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON
 

Công suất: 20W.
Lumen: 2000lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ:205x95mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

OLS110L10/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS110L10/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

OLS110L10/30/42/65 - ĐÈN LED RỌI ÂM TRẦN MULTIPLE DOWNLIGHT PARAGON

Công suất: 10W.
Lumen: 1000lm
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Bridgelux
Vật liệu: Thép.
Khoét lỗ:95x95mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 2 năm

PRDKK150L34/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (34W)

PRDKK150L34/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (34W)

PRDKK150L34/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (34W)

Bóng đèn: LED.
Công suất: 34W.
PF: >=0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Hợp kim nhôm.
Chíp Led: Cree
Khoét lỗ: D= 150mm.
Quang thông: 3300lm.
Ánh sáng: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

PRDKK150L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

PRDKK150L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

PRDKK150L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

Công suất: 18W.
Bóng đèn: LED.
PF: >=0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Hợp kim nhôm.
Chíp Led: Cree
Khoét lỗ: D=150mm.
Quang thông: 2000lm.
Chip led: Cree
Ánh sáng: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

PRDKK114L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

PRDKK114L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

PRDKK114L18/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (18W)

Bóng đèn: LED.
Công suất: 18W.
PF: >=0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Hợp kim nhôm.
Chip Led: Cree
Khoét lỗ: D=114mm.
Quang thông: 2000lm.
Ánh sáng: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

PRDLL230L35/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (35W)

PRDLL230L35/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (35W)

PRDLL230L35/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (35W)

Công suất: 35W.
Lumen:3150m
Điện áp: ~ 220/50Hz
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Epistar/ Bridgelux
Khoét lỗ:205mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

PRDKK114L13/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (13W)

PRDKK114L13/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (13W)

PRDKK114L13/30/40/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (13W)

Bóng đèn: LED.
Công suất: 34W.
PF: >=0.9
CRI: >= 80
Vật liệu: Hợp kim nhôm.
Chíp Led: Cree
Khoét lỗ: D= 150mm.
Quang thông: 3300lm.
Ánh sáng: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm

PRDLL180L20/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (20W)

PRDLL180L20/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (20W)

PRDLL180L20/30/42/65 - ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN LED PARAGON (20W)

Công suất: 20W.
Lumen:1800lm
Điện áp: ~ 220/50Hz
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >= 0.9
CRI: >= 80
Chip LED: Epistar/ Bridgelux
Khoét lỗ:165mm.
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4200K/ 6500K.
Bảo hành: 3 năm