THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PRGW6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

PRGW6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

PRGW6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

Công suất: 6W
Lumen: 360lm
Bóng đèn: LED 6 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.82
CRI: >= 70
IP: 68
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGT36L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (36W)

PRGT36L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (36W)

PRGT36L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (36W)

Công suất: 36W
Lumen: 3096 lm
Bóng đèn: LED 18 x 2W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGT18L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (18W)

PRGT18L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (18W)

PRGT18L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (18W)
 

Công suất: 18W
Lumen: 1548lm
Bóng đèn: LED 18 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGT9L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

PRGT9L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

PRGT9L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

Công suất: 9W
Lumen: 774lm
Bóng đèn: LED 9 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGZ18L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (18W)

PRGZ18L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (18W)

PRGZ18L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (18W)

Công suất: 18W
Lumen: 1068lm
Bóng đèn: LED 18 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.5
CRI: >= 70
IP: 68
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGY3L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (3W)

PRGY3L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (3W)

PRGY3L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON(3W)

Công suất: 3W
Lumen: 178lm
Bóng đèn: LED 3 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.5
CRI: >= 70
IP: 68
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGW9L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (9W)

PRGW9L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (9W)

PRGW9L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (9W)

Công suất: 9W
Lumen: 540lm
Bóng đèn: LED 9 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.5
CRI: >= 70
IP: 68
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGV6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

PRGV6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

PRGV6L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (6W)

Lumen: 356lm
Bóng đèn: LED 6 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.5
CRI: >= 70
IP: 68
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGU3L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (3W)

PRGU3L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (3W)

PRGU3L - ĐÈN LED ÂM SÀN PARAGON (3W)

Công suất: 3W
Lumen: 178lm
Bóng đèn: LED 3 x 1W
Điện áp: 24V DC
PF: >=0.5
CRI: >= 70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
Chip LED: Brigdelux
Bảo hành: 2 năm
PRGT6L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (6W)

PRGT6L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (6W)

PRGT6L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (6W)

Công suất: 6W
Lumen: 518lm
Bóng đèn: LED 6 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGS9L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

PRGS9L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

PRGS9L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (9W)

Công suất: 9W
Lumen: 744lm
Bóng đèn: LED 9 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.82
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGS4L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (4W)

PRGS4L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (4W)

PRGS4L - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (4W)

Công suất: 4W
Lumen: 320lm
Bóng đèn: LED 4 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.82
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGT5L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (5W)

PRGT5L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (5W)

PRGT5L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (5W)

Công suất: 5W
Lumen: 432lm
Bóng đèn: LED 5 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PRGT3L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (3W)

PRGT3L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (3W)

PRGT3L/30 - ĐÈN ÂM SÀN LED PARAGON (3W)

Công suất: 3W
Lumen: 224lm
Bóng đèn: LED 3 x 1W
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP: 67
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
Chip LED: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm