THƯƠNG HIỆU HQLED - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU HQLED -

THƯƠNG HIỆU HQLED

HQGYROS-18S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQGYROS-18S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQGYROS-18S
Dimension Ø150mm x H45mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 18W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1180 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K- CRI: › 80; (Option: Dynamic white, RGB, RGBW)
Angle 24° (orther angle please contact us)
Function None (Dimmer control by PWM)
Material Inox 316
Housing Color Inox
IP 68
Class III
HQTANDO-12S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQTANDO-12S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQTANDO-12S
Dimension Ø120mm x H34mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 12W
Luminous Flux 780 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K– CRI: > 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 60° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQRIPPLE-72S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQRIPPLE-72S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQRIPPLE-72S
Dimension Ø220mm x H126mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 72W
Effiency 82%
Brand of LED LED CREE
Luminous Flux 8928 Lm
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 15° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316L
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQRIPPLE-54S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQRIPPLE-54S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQRIPPLE-54S
Dimension Ø200mm x H116mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 54W
Effiency 82% 
Luminous Flux 6696 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 15° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQMONICA-012S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQMONICA-012S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQMONICA-012S
Dimension L300mm x W86mm x H50 mm 
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 12W 
Effiency 82% 
Luminous Flux 1180 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQMONICA-24S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQMONICA-24S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQMONICA-24S
Dimension L540mm x W86mm x H50 mm 
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 24W 
Effiency 82%
Luminous Flux 2558 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 10° x 90° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQMONICA-024S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQMONICA-024S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQMONICA-024S
Dimension L540mm x W86mm x H50 mm 
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 24W 
Effiency 82%
Luminous Flux 2558 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 5000K - CRI: ›70 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQRIPPLE-36S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQRIPPLE-36S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQRIPPLE-36S
Dimension Ø175mm x H116mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 36W
Effiency 82%
Luminous Flux 4464 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 15°(orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQRIPPLE-24S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQRIPPLE-24S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQRIPPLE-24S
Dimension Ø150mm x H96mm
Input Voltage 12VDC
Power Consumption 24W
Effiency 82% 
Luminous Flux 1968 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 15° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQEGO-3S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

HQEGO-3S - ĐÈN LED ÂM SÀN - DƯỚI NƯỚC

Name HQEGO-3S
Dimension 65mm x65mm x H69mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 3W
Efficiency 82%
Luminous Flux 372 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K)
Angle Specical Light
Function Dimmer None
Material IP67 (Body: Aluminum ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Finishing (Color housing) IP67 (Body: Aluminium Anode ; Face: Inox); IP68 (Chromium Color)
IP IP67 (Body: Black ; Face: Inox); IP68 (Inox316, Finish is Chromium Color)
Class III
HQKNOX-12x3 - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQKNOX-12x3 - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQKNOX-12x3
Dimension 80 x 86 x 450mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 12 x 3W
Luminous Flux 1330
Brand of LEDs OSRAM
Color RGB
Beam Angle 8° (14°, 24°, 36°, 60°, 10°x30°, 20°x40°,... )
Function Dimmer PWM
Material Inox 316
Finishing (Color housing) Inox
IP 68
Class III
HQTROV-36S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQTROV-36S - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQTROV-36S
Dimension: 1000mm x 109mm x 78mm; Cutout: L990xW124xH76mm
Input Voltage 110-277VAC (43-60Hz)
Power consumption 36W
Luminous Flux 3660 Lm
Brand of LEDs CREE
Color 3000K, CRI › 80, 3-Step Macadam Ellipse
Angle Wall Washer Asynmetrical (40x16)
Function Dimmer None
Material: Face Inox 304, Body: Aluminium
Finishing (Color housing) Inox
Protection IP: 67; Class I
HQSTIX-14 - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

HQSTIX-14 - ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Name HQSTIX-14
Code Product Stix-014S30000InI
Dimension 37x101x1000mm
Input Voltage 24VDC
Power Consumption 14W
Luminous Flux 1300Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K, CRI › 80, 3- Step Macadam
Angle Diffuzer
Function None
Material Stainless Steel 304
Housing Color Inox
Protection IP: 68; Class: III