ĐÈN LED GẮN TƯỜNG - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG -

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W

PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W

PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W
 

Công suất: 15W
Quang thông: 37lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

Công suất: 7W
Quang thông: 442lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.89
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Cree
Bảo hành: 2 năm

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)
 

Công suất: 8W
Quang thông: 208lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP54
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

Công suất: 14W
Quang thông: 360lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP54
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W
Công suất: 12W
Quang thông: 112lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: IP54
PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W

PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W

PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W
 

Công suất: 6W
Quang thông: 261lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

Công suất: 7W
Quang thông: 475lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W
 

Công suất: 7W
Quang thông: 275lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)
 

Công suất: 18W
Quang thông: 396lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

Công suất: 13W
Quang thông: 950lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Samsung
Bảo hành: 2 năm

PWLY12/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 4x3W

PWLY12/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 4x3W

PWLY12/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 4x3W
 

Công suất: 4X3W
Quang thông: 426lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Cree
Bảo hành: 2 năm

PRWBLED/30 - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W

PRWBLED/30 - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W

PRWBLED/30 - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W

Công suất: 3W
Quang thông: 180lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PRWALED/30 - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W

PRWALED/30 - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W

PRWALED - ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PARAGON 3W
 

Công suất: 3W
Quang thông: 180lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PWLSE27/L - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (11W)

PWLSE27/L - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (11W)

PWLSE27/L - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (11W)
 

Công suất:   LED Bulb 11W
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng: 2700~3000K
Điện áp: AC 220V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
IP: 54
Bảo hành: 24 tháng

PWLSE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

PWLSE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

PWLSE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

Công suất:  LED Bulb 9W
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng: 2700~3000K
Điện áp: AC 220V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
IP: 54
Bảo hành: 24 tháng

PWLRE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

PWLRE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

PWLRE27/S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI PARAGON (9W)

Công suất: LED Bulb 9W
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng: 2700~3000K
Điện áp: AC 220V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
IP: 54
Bảo hành: 24 tháng