THƯƠNG HIỆU HQLED - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU HQLED -

THƯƠNG HIỆU HQLED

HQCIR-NEXI-2X8S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCIR-NEXI-2X8S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCIR-NEXI-2X8S
Dimension Ø79mm x 190mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 2x8W
Efficiency 82%
Luminous Flux 2 x 656 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: >80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle 24° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) White
IP 65
Class I
HQMONTE-2X7S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQMONTE-2X7S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQMONTE-2X7S
Dimension Ø59mm x 340mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 2 x 7W
Efficiency 82%
Luminous Flux 2 x 868 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80; Binned to a 2 step MacAdam Ellipse
Beam Angle 24° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class I
HQCIRGAR-7S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCIRGAR-7S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCIRGAR-7S
Dimension Ø60 mm x L370 mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 7 W
Efficiency 82%
Luminous Flux 868 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80; Binned to a 2 step MacAdam ellipse
Beam Angle Diffuser
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) White
IP 65
Class I
HQCADAN 1-5S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 1-5S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 1-5S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 5W
Efficiency 82%
Luminous Flux 620 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQCADAN 2C-2X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 2C-2X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 2C-2X3S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 2x3W
Efficiency 82%
Luminous Flux 744 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQCADAN 2I-2X2S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 2I-2X2S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 2I-2X2S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 2x2W
Efficiency 82%
Luminous Flux 496 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQCADAN 3-3X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 3-3X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 3-3X3S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 3x3W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1116 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQCADAN 4-4X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 4-4X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 4-4X3S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 4x3W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1488 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQCADAN 5-5X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQCADAN 5-5X3S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQCADAN 5-5X3S
Dimension Ø108mm x H70mm
Input Voltage 24VDC
Power consumption 5x3W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1860 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: ›80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle 6° (orther angle please contact us)
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class III
HQSEMI-5S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

HQSEMI-5S - ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

Name HQSEMI-5S
Dimension Ø64.5 mm x 294mm x365 mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 5W
Efficiency 82%
Luminous Flux 620 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80; Binned to a 2 step MacAdam ellipse
Beam Angle Diffuser
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Black
IP 65
Class I