THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PWWA36L - ĐÈN LED THANH (36W)

PWWA36L - ĐÈN LED THANH (36W)

PWWA36L - ĐÈN LED THANH (36W)
PWWA36L-24 - 2.352.000Đ
PWWA36L/RGB - 3.141.000Đ
 

Công suất: 36W
Lumen: 2340lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux

PWWA30L - ĐÈN LED THANH (30W)

PWWA30L - ĐÈN LED THANH (30W)

PWWA30L - ĐÈN LED THANH (30W)
PWWA30L-24 - 2.247.000Đ
PWWA30L/RGB - 3.010.000Đ
 

Công suất: 30W
Lumen: 1950lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux

PWWA24L - ĐÈN LED THANH (24W)

PWWA24L - ĐÈN LED THANH (24W)

PWWA24L - ĐÈN LED THANH (24W)
PWWA24L-24 - 1.647.000Đ
PWWA24LRGB - 2.487.000Đ
 

Công suất: 24W
Lumen: 1560lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux

 
PWWA18L - ĐÈN LED THANH (18W)

PWWA18L - ĐÈN LED THANH (18W)

PWWA18L - ĐÈN LED THANH (18W)
PWWA18L-24 - 1.553.000Đ
PWWA18L/RGB - 2.356.000Đ
 

Công suất: 18W
Lumen: 1170lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux

PWWA15L - ĐÈN LED THANH (15W)

PWWA15L - ĐÈN LED THANH (15W)

PWWA15L - ĐÈN LED THANH (15W)
PWWA15L-24 - 1.482.000Đ
PWWA15L/RGB - 2.225.000Đ
 

Công suất: 15W
Lumen: 975lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux

PWWA12L - ĐÈN LED THANH (12W)

PWWA12L - ĐÈN LED THANH (12W)

 
PWWA12L - ĐÈN LED THANH (12W)
PWWA12L-24 - 1.423.000Đ
PWWA12L/RGB - 2.094.000Đ
 

Công suất: 12W
Lumen: 780lm
Điện áp: DC 24V
PF: >= 0.95
CRI: >= 80
IP: 65
Ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux
PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W

PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W

PPOE15L245/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 15W
 

Công suất: 15W
Quang thông: 37lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PPOD7L200/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

Công suất: 7W
Quang thông: 442lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.89
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Cree
Bảo hành: 2 năm

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)

PWLBB12058L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (8W)
 

Công suất: 8W
Quang thông: 208lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP54
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

PWLCC86017L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 14W

Công suất: 14W
Quang thông: 360lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
IP54
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W

PWLZ12L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 12W
Công suất: 12W
Quang thông: 112lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: IP54
PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W

PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W

PWLT6L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 6W
 

Công suất: 6W
Quang thông: 261lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

PWLV7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 7W

Công suất: 7W
Quang thông: 475lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W

PWLU7L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN - LED 7W
 

Công suất: 7W
Quang thông: 275lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành: 2 năm

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)

PWLAA8602L/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON (18W)
 

Công suất: 18W
Quang thông: 396lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar(AC LED)
Bảo hành: 2 năm

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

PWLDD13/30 - ĐÈN SÂN VƯỜN LED PARAGON 13W

Công suất: 13W
Quang thông: 950lm
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ cao: 25.000 giờ
PF: >=0.5
CRI: >=70
Điện áp: AC 220 ~ 240V/50Hz
Chip Led: Epistar/ Samsung
Bảo hành: 2 năm