THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PFCA60L - ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC (60W)

PFCA60L - ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC (60W)

PFCA60L - ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC (60W)

Công suất: 60W
Lumen: 60lm/W
PF: >= 0.95
CRI: >= 70
IP: 65
IK: 08
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip LED: Cree

POFA250L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 250W

POFA250L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 250W

POFA250L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 250W

Công xuất: 250W
Lumen: 25000lm
Điện áp: AC100~277V/50Hz
PF: >=0.95
CRI: >=70
Ánh sáng: 4500~5500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chíp Led: Osram
Bảo hành: 3 năm

POFA200L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 200W

POFA200L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 200W

POFA200L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 200W

Công xuất: 200W
Lumen: 20000lm
Điện áp: AC100~277V/50Hz
PF: >=0.95
CRI: >=70
Ánh sáng: 4500~5500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chíp Led: Osram
Bảo hành: 3 năm

POFA150L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 150W

POFA150L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 150W

POFA150L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 150W
 

Công xuất: 150W
Lumen: 15000lm
Điện áp: AC100~277V/50Hz
PF: >=0.95
CRI: >=70
Ánh sáng: 4500~5500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chíp Led: Osram
Bảo hành: 3 năm

POFA100L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 100W

POFA100L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 100W

POFA100L - ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI LED 100W
 

Công xuất: 100W
Lumen: 10000lm
Điện áp: AC100~277V/50Hz
PF: >=0.95
CRI: >=70
Ánh sáng: 4500~5500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chíp Led: Osram
Bảo hành: 3 năm

PHMA90065L - ĐÈN PHA CAP ÁP LED (900W)

PHMA90065L - ĐÈN PHA CAP ÁP LED (900W)

PHMA90065L - ĐÈN PHA CAP ÁP LED (900W)
 

Công suất: 900W
Lumen: 103500lm
Ánh sáng: 5000~5500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.95
CRI: >=70
Điện áp: AC 100 ~ 277V/50Hz
Chip Led: Nichia
Bảo hành: 3 năm

PHMA60065L - ĐÈN PHA CAO ÁP LED (600W)

PHMA60065L - ĐÈN PHA CAO ÁP LED (600W)

PHMA60065L - ĐÈN PHA CAO ÁP LED (600W)

Công suất: 600W
Lumen: 69000lm
Ánh sáng: 5000~5500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.95
CRI: >=70
Điện áp: AC 100 ~ 277V/50Hz
Chip Led: Nichia
Bảo hành: 3 năm

POLS20065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (200W)

POLS20065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (200W)

POLS20065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (200W)
 

Công suất: 200W
Lumen: 20.000lm
Ánh sáng: 3000~6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 277V/50Hz
Chip Led: Nichia
Bảo hành: 3 năm

POLS12065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (120W)

POLS12065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (120W)

POLS12065L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (120W)
 

Công suất: 120W
Lumen: 12.000lm
Ánh sáng: 3000~6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 277V/50Hz
Chip Led: Nichia
Bảo hành: 3 năm

POLT2065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (20W)

POLT2065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (20W)

POLT2065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (20W)

Công suất: 20W
Lumen: 1600lm
Ánh sáng: 3000~6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

POLT1065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (10W)

POLT1065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (10W)

POLT1065L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (10W)

Công suất: 10W
Lumen: 800lm
Ánh sáng: 3000~6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

POLT565L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (5W)

POLT565L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (5W)

POLT565L - ĐÈN LED PHA KHÔNG THẤM NƯỚC (5W)

Công suất: 5W
Lumen: 400lm
Ánh sáng: 3000~6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

PTCA40065L - ĐÈN SÂN TENNIS LED PARAGON (400w)

PTCA40065L - ĐÈN SÂN TENNIS LED PARAGON (400w)

PTCA40065L - ĐÈN SÂN TENNIS LED PARAGON (400w)
 

Công xuất: 400W
Lumen: 48000lm
Điện áp: AC100~277V/50Hz
PF> =0.95
CRI >=70
Ánh sáng: 4500-5500K
Tuổi thọ: 50000 giờ
Chíp Led: Nichia
bảo hành: 3 Năm

POLH80L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (80W)

POLH80L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (80W)

POLH80L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (80W)

Công suất: 80W
Lumen: 8000lm
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

POLH50L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (50W)

POLH50L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (50W)

POLH50L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (50W)

Công suất: 50W
Lumen: 5000lm
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm

POLH30L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (30W)

POLH30L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (30W)

POLH30L - ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC LED (30W)
 

Công suất: 30W
Lumen: 3000lm
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ cao: 50.000 giờ
PF: >=0.9
CRI: >=70
IP: 65
Điện áp: AC 100 ~ 260V/50Hz
Chip Led: Bridgelux
Bảo hành: 3 năm