THƯƠNG HIỆU HQLED - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU HQLED -

THƯƠNG HIỆU HQLED

HQHAT BI05 - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

HQHAT BI05 - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

Name QHAT BI05
Dimension Ø203mm x 495mm
Input Voltage 220VAC
Power consumption 5W
Efficiency 82%
Luminous Flux 620 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K- CRI: › 85 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Beam Angle Frosted Diffuser 360°
Function Dimmer None
Material Brass - Solid
Finishing (Color housing) Natural Copper
IP 65
Class I
HQARC-80S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

HQARC-80S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

Name HQARC-80S
Dimension Ø560mm x H411mm
Input voltage 220VAC (50-60Hz)
Power Consumption 80W
Effiency 82%
Luminous Flux 9920 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser
Function None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Gray
IP 65
Class I
HQARC-2X80S - ĐÈN ĐƯỜNG LED

HQARC-2X80S - ĐÈN ĐƯỜNG LED

Name HQARC-2X80S
Dimension 2 x ( Ø560mm x H411mm)
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power Consumption 2 x 80W
Effiency 82%
Luminous Flux 2 x 9920 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K - CRI: › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Gray
IP 65
Class I
HQFUNNEL-70S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

HQFUNNEL-70S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

Name HQFUNNEL-70S
Dimension Ø680mm x H480mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 70W
Efficiency 82%
Luminous Flux 8680 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 3000K- CRI: ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Special for Street Light
Function Dimmer None
Material Aluminium
Finishing (Color housing) Gray
IP 65
Class I
HQMINA-6S - ĐÈN LED SÂN VƯỜN

HQMINA-6S - ĐÈN LED SÂN VƯỜN

Name HQMINA-6S
Dimension 150 x 150 x 170mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)- Built In
Power Consumption 6W
Effiency 82%
Luminous Flux 390 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K - CRI: ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser
Function None
Material Inox 304
Finishing (Color housing) PVD Brass color
IP 65
Class I
HQBOLLARD-2S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

HQBOLLARD-2S - ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

Name HQBOLLARD-2S
Dimension 103mm x 103mm x 523mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 2W
Efficiency 82%
Luminous Flux 110 Lm
Brand of LEDs LED CREE
Color 2700K- CRI: ›90 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Diffuser
Function None
Material Wood
Finishing (Color housing) Brown
IP 65
Class I
HQVELI-12S - ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN

HQVELI-12S - ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN

Name HQVELI-12S
Dimension Ø115mm x H946mm
Input Voltage 220VAC (50-60Hz)
Power consumption 12W
Efficiency 82%
Luminous Flux 1488 Lm
Brand of LED LED CREE
Color 3000K, CRI › 80 (Orther color: 2700 - 6000K; RGB; RGBW-(W-4000K)
Angle Specical Light
Function Dimmer None
Material Wood
Finishing (Color housing) Brown
IP 65
Class III