THƯƠNG HIỆU PARAGON - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU PARAGON -

THƯƠNG HIỆU PARAGON

PIFS318L30 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS318L30 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS318L30 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

Loại bóng: 3x10w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 2400
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 606x302x88

PIFS218L20 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS218L20 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS218L20 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

Loại bóng: 2x10w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 1600
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 606x302x88

PIFS418L40 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS418L40 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS418L40 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

Loại bóng: 4x10w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 3200
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 606x302x88

PIFS236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON 

Loại bóng: 2x20w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 3200
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 1216x302x88

PIFS336L54 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS336L54 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS336L54 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

Loại bóng: 3x20w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 4800
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 1216x302x88

PIFS436L72 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS436L72 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

PIFS436L72 - ĐÈN PHÒNG SẠCH GẮN NỔI PARAGON

Loại bóng: 4x20w
Hiệu suất (lm/w): 80
Quang thông (lm): 6400
Nhiệt độ màu (k): 3000/4200/6500
Kích thước (mm): 1216x302x88

PIFJ236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH PARAGON (2x20W)

PIFJ236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH PARAGON (2x20W)

PIFJ236L36 - ĐÈN PHÒNG SẠCH PARAGON (2x20W)

Loại bóng: 2 x 20W
Hiệu suất (lm/w): 90
Quang thông: 3600
Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K
Kích thước (mm): 1360x277x90
Lắp đặt: Gắn nổi
Cấp chống thấm: Ip54