ĐÈN CHỐNG THẤM - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN CHỐNG THẤM -

ĐÈN CHỐNG THẤM

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)

BYS1x36J -  ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

BYS1x36J - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

BYS1x36J -  ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

Đèn BYS 1x36 có pin sạc
Bộ nguồn dùng cho 1x36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)

BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)