THƯƠNG HIỆU EEW - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU EEW -

THƯƠNG HIỆU EEW

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)


G13 2 x 36W


Điện áp: AC220V/50Hz


Ánh sáng: 6500K


Phụ kiện: Bóng, chấn lưu


Cấp chống thấm: Ip65


BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip65

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip65