THƯƠNG HIỆU EEW - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

THƯƠNG HIỆU EEW -

THƯƠNG HIỆU EEW

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON
Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: 2W
Thời gian sạc: 48 giờ
Thời gian sử dụng: 1,5 giờ