ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP -

ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP

PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 

Công xuất: 2 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFG118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 10w
PCFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG 

Công xuất: 1 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFG218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 10w
PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 

Công xuất: 2 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 năm PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w
 PCFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

 PCFG136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 

Công xuất: 1 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG

PCFG236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG PARAGON LOẠI MỎNG
 

Công xuất: 2 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 1x10w

- Sử dụng bóng Led tube: Giá 235.000
PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH118L10 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

Công xuất: 1 x 10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 
 
-Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w
PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 
 
- Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 1x18w
- Sử dụng bóng Led tube: 307.000
PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH136L18 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN ) 

Công xuất: 1 x 18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 1 năm
Bóng đèn LED: 3 nămPCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )

PCFH236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG  LOẠI MỎNG ( ĐẦU TRÒN )
 
-Bao gồm: Máng + Tăng phô cơ + chuột + bóng huỳnh Quang Paragon 2x18w
PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA

PCFA118 - MÁNG ĐÈN SIÊU MỎNG PARAGON MẶT MICA 
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 1 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng bóng Led tube: 275.000