ĐÈN CHIẾU SÁNG VĂN PHÒNG - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN CHIẾU SÁNG VĂN PHÒNG -

ĐÈN CHIẾU SÁNG VĂN PHÒNG

PRFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 18w
- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 758.000
 
PRFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

Công suất: 2x18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFB336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB336 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 3 bóng huỳnh quang Paragon 18w

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 1.263.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.554.000
PRFB336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB336L54 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 


Công suất: 3x18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFB436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB436 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 4 bóng huỳnh quang Paragon 18w

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 1.491.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.927.000
PRFB436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB436L72 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 2x18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 2 bóng huỳnh quang Paragon 10w

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 639.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 691.000
PRFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 2x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB318 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 3 bóng huỳnh quang Paragon 10w

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 856.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.060.000
PRFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB318L30 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 3x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB418 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : Máng + Tăng phô + Chuột + 4 bóng huỳnh quang Paragon 10w

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 998.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.317.000
PRFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFB418L40 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 2x10W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFD236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD236 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 987.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 1.205.000
PRFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD236L36 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 2x18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 nămPRFD218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD218 - MÁNG ĐÈN HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 
- Bao gồm : chấn lưu + con mồi + bóng

- Sử dụng chấn lưu điện tử: Giá 784.000
- Sử dụng bóng Led tube : Giá 816.000
PRFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON

PRFD218L20 - MÁNG ĐÈN LED HUỲNH QUANG ÂM TRẦN PARAGON
 

Công suất: 2x18W
Điện áp: 220/ 50Hz
Bảo hành:

Máng đèn: 5 năm.
Bóng đèn Led: 3 năm