ĐÈN LED DÂN DỤNG - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN LED DÂN DỤNG -

ĐÈN LED DÂN DỤNG

PSLA40L - ĐÈN LED THANH PARAGON (40W)

PSLA40L - ĐÈN LED THANH PARAGON (40W)

PSLA40L - ĐÈN LED THANH PARAGON (40W)

Công xuất: 40W ≥ 3387lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 5700K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Kích thước: 1160x35x40mm 

PSLA20L - ĐÈN LED THANH PARAGON (20W)

PSLA20L - ĐÈN LED THANH PARAGON (20W)

PSLA20L - ĐÈN LED THANH PARAGON (20W)

Công xuất: 20W ≥ 1692lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 5700K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Kích thước: 575x35x40mm 

OLK122280 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (22W)

OLK122280 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (22W)

OLK122280 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (22W)
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần
OLK132370 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (32W)

OLK132370 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (32W)

OLK132370 - ĐÈN GẮN TRẦN VUÔNG PARAGON (32W)

Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần

OLN122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

OLN122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

OLN122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần

OLN132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

OLN132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

OLN132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần

OLO122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

OLO122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

OLO122295 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (22W)

Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần

OLO132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

OLO132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

OLO132355 - ĐÈN GẮN TRẦN TRÒN PARAGON (32W)

Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K/6400K
Lắp đặt: Gắn trần

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDMM104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

Công suất: 7w
Lumen: 490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm

PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDMM104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)
 

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm

PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDMM157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành 2 năm.
Khoét lỗ:  D=145mm


PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)


PRDNN104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

Công suất: 7w
Lumen:490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm


PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)


PRDNN104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 90mm

 

PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)

PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)


PRDNN157L12 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (12W)
 

Công suất: 12w
Lumen: 840lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux
Bảo hành: 2 năm
Khoét lỗ: 145X145mm


PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)

PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)


PRDPP104L7 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (7W)
 

Công suất: 7w
Lumen: 490lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/ Bridgelux
Bảo hành 2 năm.


PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)

PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)


PRDPP104L9 - ĐÈN DOWNLIGHT LED DÂN DỤNG (9W)
 

Công suất: 9w
Lumen: 630lm
Hệ số công suất(PF)>= 0.5
Độ hoàn màu(CRI)>= 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip LED: Epistar/Bridgelux