ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ -

ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

BCD200 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (26W)

BCD200 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (26W)

BCD200 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (26W)

Điện áp: 220V/50Hz 
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: E27 (Dây tóc: 200W max)
E27 công xuất:  26W
Ánh sáng: 2700/6500K
Bóng đèn: Compact

BCD250 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (250W)

BCD250 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (250W)

BCD250 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (250W)

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: E40 (Metal halide: 250W max)
Ánh sáng: 4200/5200K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, kích

BCD400 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (400W)

BCD400 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (400W)

BCD400 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON (400W)

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip54
Bóng đèn: E40 (Metal halide: 400W max)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT3 
Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm: Zone 1, Zone 2
Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc nhóm IIA, IIB và IIC - nhiệt độ T1~T3
Ánh sáng: 4200/5200K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, kích

LM-ZFZD-E4W - ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-ZFZD-E4W - ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-ZFZD-E4W - ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: LED ≥ 4W
Thời gian sạc: 48 giờ
Thời gian sử dụng: 2 giờ

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

LM-BZLD - ĐÈN THOÁT HIỂM PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON
Điện áp: 220V
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: 2W
Thời gian sạc: 48 giờ
Thời gian sử dụng: 1,5 giờ

BPY1x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

BPY1x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

​BPY1x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip54
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
Ánh sáng: 6500K
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT6
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mồi
BPY2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

BPY2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

BPY2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HIỆU EEW PARAGON

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu, con mồi
Cấp chống thấm: Ip54
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT6
Bộ nguồn dùng cho 1 x36W
thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động: 90 phút
BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS1x36w - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

G13 1 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)
BYS1x36J -  ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

BYS1x36J - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

BYS1x36J -  ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON ( Có kèm bộ sạc)

Đèn BYS 1x36 có pin sạc
Bộ nguồn dùng cho 1x36W
Thời gian sạc: >24 giờ
Thời gian hoạt động của pin: 90 phút
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

BYS2x36 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Cấp chống thấm: Ip65
Bóng đèn: G13 (1x36W, 2x36W)

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/X - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip65

BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

BHY/Q1 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36w)

G13 2 x 36W
Điện áp: AC220V/50Hz
Ánh sáng: 6500K
Phụ kiện: Bóng, chấn lưu
Điện áp: 220V/50Hz
Cấp chống thấm: Ip65

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)

BHY/Q2 - ĐÈN PHÒPNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (2x36W)


G13 2 x 36W


Điện áp: AC220V/50Hz


Ánh sáng: 6500K


Phụ kiện: Bóng, chấn lưu


Cấp chống thấm: Ip65


BZD130-60 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (60W)

BZD130-60 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (60W)

BZD130-60 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ HIỆU EEW PARAGON (60W)

Công xuất: 60W - LED
Điện áp: AC90~264, 50/60Hz
Cấp chống thấm: Ip66
Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd IIC T6 Gb/Ex Td AC21 Ip66 T80độ C
PF ≥ 0.95
Nhiệt độ màu: 5500K
CRI > 75

BZD130-80 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (80W)

BZD130-80 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (80W)

BZD130-80 - ĐÈN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (80W)

Công xuất: 80W - LED
Điện áp: AC180~264, 50/60Hz
Cấp chống thấm: Ip66
Tiêu chuẩn phòng nổ:Exd IIC T6 Gb/Ex Td AC21 Ip66 T80 độ 
CPF ≥ 0.95
Nhiệt độ màu: 5500K
CRI > 75

BZD130-120 - ĐÈN PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (120W)

BZD130-120 - ĐÈN PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (120W)

BZD130-120 - ĐÈN PHÒNG CHÓNG CHÁY NỔ EEW PARAGON (120W)

Công xuất: 120W - LED
Điện áp: AC180~264, 50/60Hz
Cấp chống thấm: Ip66
PF ≥ 0.95
Nhiệt độ màu: 5500K
CRI > 75