ĐÈN BÀN - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN BÀN -

ĐÈN BÀN

HQ-MB0002T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

HQ-MB0002T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

Kích thước: 
. D = 300mm
. H = 540mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
. Vải bố
HQ-MB0003T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

HQ-MB0003T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

Kích thước: 
. D = 300mm
. H = 540mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
. Vải bố
HQ-MB0001T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

HQ-MB0001T - ĐÈN TRANG TRÍ BÀN

Kích thước: 
. D = 300mm
. H = 540mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
. Vải bố