ĐÈN ĐỨNG - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN ĐỨNG -

ĐÈN ĐỨNG

HQ-MB0001F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0001F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0002F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0002F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0004F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0004F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0003F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

HQ-MB0003F - ĐÈN SÀN TRANG TRÍ

Kích thước: 
. D = 420mm
. H = 1500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.