ĐÈN TREO THẢ - PARAGON - MINH QUANG PHÁT ( TỔNG KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PARAGON )

ĐÈN TREO THẢ -

ĐÈN TREO THẢ

HQ-MB0016P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0016P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 350mm
. H = 300mm
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0019P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0019P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO


Kích thước: 
. D = 350mm
. H = 300mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0001P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0001P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 320mm
. H = 220mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0012P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0012P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 310mm
. H = 230mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB00007P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB00007P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 325mm
. H = 255mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0004P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0004P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 230mm
. H = 370mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0024P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0024P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 290mm
. H = 300mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0013P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0013P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 330mm
. H = 370mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.
HQ-MB0021P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0021P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
HQ-MB0020P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0020P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 500mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu
HQ-MB0022P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

HQ-MB0022P - ĐÈN TRANG TRÍ THẢ TREO

Kích thước: 
. D = 700mm
. H = 250mm
 
Vật liệu:
. Gỗ Plywood nhập khẩu.